Polskie Etno :: aktywnie wspieramy sztukę ludową

Opuszczone – Ratowane

10 października 2013 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 odbędzie się konferencja naukowa i wernisaż wystawy pod hasłem „Opuszczone – Ratowane greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo-wschodniej Polski”. Celem wydarzenia jest zwiększenie świadomości dotyczącej sytuacji nie użytkowanych świątyń znajdujących się w południowo-wschodniej Polsce, a także możliwości ich ratowania.

 

Celem tych działań jest zwrócenie uwagi na wciąż liczne, obecnie nie użytkowane cerkwie greckokatolickie, znajdujące się w południowo-wschodniej Polsce, na terenie należącym do historycznej Greckokatolickiej Eparchii Przemyskiej. Są to często cenne obiekty, niejednokrotnie wpisane do rejestru zabytków, ale pozbawione opiekunów i funkcji – dlatego wiele z nich niszczeje na naszych oczach.

Na wystawie zaprezentowanych zostanie 35 cerkwi nie użytkowanych, 16 cerkwi, które – niegdyś nie użytkowane – w ciągu ostatnich kilkunastu lat zostały wyremontowane (lub obecnie trwają w nich prace remontowe) i uzyskały nową funkcję, a także 8 cerkwi wpisanych w tym roku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Równocześnie, dla ukazania szerszego kontekstu, zaprezentowana będzie mapa obrazująca wszystkie cerkwie znajdujące się obecnie na tym obszarze. Wiele z tych obiektów zatraciło swą pierwotną funkcję, ale przetrwały i są śladem po wielokulturowości tego obszaru Polski.

Konferencja naukowa podzielona będzie na trzy bloki tematyczne:

Część I – Teren historycznej Greckokatolickiej Eparchii Przemyskiej – obraz dzisiejszy

Część II – Działania instytucji na rzecz ratowania zabytków sztuki cerkiewnej południowo-wschodniej Polski

Część III – Społeczne inicjatywy ratowania opuszczonych zespołów cerkiewnych południowo-wschodniej Polski

Dla słuchaczy wstęp na konferencję jest płatny.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli:

Arcybiskup Jan Martyniak, Metropolita Przemysko-Warszawski obrządku greckokatolickiego

Prof. dr hab. Markijan Malskyj, Ambasador Ukrainy

Prof. Adam Myjak, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie www.cerkwie.org.

Jeśli chcesz być informowany o nowościach, zapisz się na nasz etnoletter!